Col·laboradors

Fundació IDEA

Fundació IDEA som un equip humà compromès fermament amb la promoció i defensa dels drets dels infants.

Creiem en la capacitat de millora de les persones i en la seva participació com a ciutadans de ple dret, també en la construcció d’una societat millor, més justa i més feliç.

Estimar i sentir-se estimat, ser capaços de transmetre l’experiència de ser especial i únic a totes les persones amb les quals treballem. Ajudar a les famílies a crear a casa seva un entorn afavoridor de desenvolupament integral per als seus infants i joves.

Lloc web
https://www.fundacioidea.net/qui...
Correu electrònic
fundacioidea@fundacioidea.net
Telèfon
937252273
Logotip