Col·laboradors

Psicolegs Sense Fronteres Catalunya

Psicolegs Sense Fronteres Catalunya

Associació sense ànim de lucre i de caràcter social formada per professionals de la psicologia que treballem desde la intervenció comunitaria per atendre a persones en risc d'exclussió social, escasos recursos econòmics o les més desprotegides de la societat, en l'àmbit psicològic. Fem atenció psicològica, grups soioiterapèutics,grup de dones, tallers vivencials, de creixement, etc. A través del projecte "Creant Psicoxarxa" amb l'objectiu d'aconseguir una psicologia a l'abast de tothom.

Lloc web
http://www.psicolegssensefronter...
Correu electrònic
psicolegssensefronteres@yahoo.es
Telèfon
933248538
Logotip